Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh

Hatinh union of science and technologi assocciations

Trang chủ Diễn đàn trí thức

TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG: Vấn đề kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

Đăng ngày 04-02-2020 15:14
109 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Về mặt lý luận cũng như thực tiễn cuộc sống đã khẳng định xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước giữa các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp là công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống suy thoái, tha hóa hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức nhà nước, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả ở các quốc gia trên thế giới nói chung và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ở Việt nam nói riêng

Luật gia Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Tĩnh
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: