Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh

Hatinh union of science and technologi assocciations

Thông báoSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 30-HD/BTCTW 13/04/2020 Hướng dẫn độ tuổi tham gia công tác Hội
2 01/CtrPH-BTNMT-LHHVN 09/01/2020 Chương trình phối hợp Bộ TNMT và Vusta
3 819/HD-LHHVN 10/01/2014 Hướng dẫn thực hiện QĐ 14 của Thủ tướng về TVPB.
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: