Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh

Hatinh union of science and technologi assocciations

Trang chủ Sáng tạo kỹ thuật

Tạo bước đột phá công tác bảo đảm kỹ thuật

Đăng ngày 21-07-2020 15:27
16 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong những năm qua, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) đã được triển khai rộng khắp và đạt kết quả toàn diện ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh theo 4 mục tiêu CVĐ đã đặt ra. Bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy và Ban chỉ đạo 50 Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, triền khai Cuộc vận động một cách đồng bộ, qua đó tạo sực chuyển biến căn bản, toàn diện công tác bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT tỉnh trong tình hình mới.

Lê Xuân Liệu
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: