Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh

Hatinh union of science and technologi assocciations

Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 349/QĐ-LHHVN 06/05/2020 Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
2 29/QĐ-LHH 03/04/2020 Quy chế hoạt động toàn khóa của Liên hiệp hội
3 Số: 778 /QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh
4 781-QĐ-TU 01/01/1970 định 781 Quy chế phối hợp Đảng đoàn Liên hiệp hội
5 50/2016/QĐ-UBND 01/01/1970 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về TVPB-GĐXH.
6 1795/QĐTTg 01/01/1970 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ LHH VN
7 14/2014/QĐ-TTg 01/01/1970 Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội Việt Nam
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: