Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh

Hatinh union of science and technologi assocciations

Trang chủ Khoa học - Công nghệ

Hà Tĩnh: Thực hiện tốt chủ trương ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, đời sống

Đăng ngày 25-04-2020 09:07
66 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong 15 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX). Công tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

Ths Trần Đình Hưng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh
. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: