Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh

Hatinh union of science and technologi assocciations

Công vănSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3042/UBND-VX 14/05/2020 V/v giao triển khai Hội thi STKT
2 2635/UBND-VX1 24/04/2020 V/v giao xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Cuộc thi
3 Số 7190/UBND -NC1 28/10/2019 Quản lý nhà nước về Hội của UBND tỉnh
4 01/CTPH-MTTQ-TCTV-TNMT 05/04/2018 Chương trình phối hợp thực hiện giám sát, bảo vệ môi trường
5 690-CV/HU 02/04/2018 Công văn chỉ đạo Đại hội LHH của Huyện ủy Lộc Hà
6 503-CV/ThU 02/04/2018 Công văn 503 chỉ đạo đại hội LHH của Thị ủy Hồng Lĩnh
7 950-CV/TU 09/03/2018 Công văn 950-CV/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo Đại Hội LHH các cấp
8 008-CV-TU 09/10/2017 Công văn của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động Hội Làm vườn và troang trại
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: