Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh

Hatinh union of science and technologi assocciations

Văn bảnSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3042/UBND-VX 14/05/2020 V/v giao triển khai Hội thi STKT
2 349/QĐ-LHHVN 06/05/2020 Về việc ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
3 09/KH-BTC-HTCT 27/04/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thi Cuộc thi lần thứ 11
4 2635/UBND-VX1 24/04/2020 V/v giao xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Cuộc thi
5 30-HD/BTCTW 13/04/2020 Hướng dẫn độ tuổi tham gia công tác Hội
6 29/QĐ-LHH 03/04/2020 Quy chế hoạt động toàn khóa của Liên hiệp hội
7 Số: 778 /QĐ-UBND 09/03/2020 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh
8 01/CtrPH-BTNMT-LHHVN 09/01/2020 Chương trình phối hợp Bộ TNMT và Vusta
9 1266/QĐ-LHHVN 09/12/2019 Thể lệ Cuộc thi STTTN NĐ toàn quốc lần thứ 16
10 Số 7190/UBND -NC1 28/10/2019 Quản lý nhà nước về Hội của UBND tỉnh
11 Kết luận số 58-KL/TW 12/09/2019 Kết luận 58-KL/TW của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác Hội
12 52-KL/TW 12/08/2019 Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư.
13 87/TB-UBND 12/04/2019 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Hội Khoa học Kinh tế tỉnh
14 125/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức chi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh
15 01/CTPH-MTTQ-TCTV-TNMT 05/04/2018 Chương trình phối hợp thực hiện giám sát, bảo vệ môi trường
16 690-CV/HU 02/04/2018 Công văn chỉ đạo Đại hội LHH của Huyện ủy Lộc Hà
17 503-CV/ThU 02/04/2018 Công văn 503 chỉ đạo đại hội LHH của Thị ủy Hồng Lĩnh
18 950-CV/TU 09/03/2018 Công văn 950-CV/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo Đại Hội LHH các cấp
19 008-CV-TU 09/10/2017 Công văn của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động Hội Làm vườn và troang trại
20 343/KH-UBND 29/09/2016 Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&KT.
21 819/HD-LHHVN 10/01/2014 Hướng dẫn thực hiện QĐ 14 của Thủ tướng về TVPB.
22 781-QĐ-TU 01/01/1970 định 781 Quy chế phối hợp Đảng đoàn Liên hiệp hội
23 50/2016/QĐ-UBND 01/01/1970 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về TVPB-GĐXH.
24 26/CT-TU 01/01/1970 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội
25 1795/QĐTTg 01/01/1970 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ LHH VN
26 155/TB-VPCP 01/01/1970 Kết luận tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với LHH VN
27 14/2014/QĐ-TTg 01/01/1970 Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội Việt Nam
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: